Mobbing nedir? mobbinge uğramak ne demek?

brsgulebi
18 Ocak 2020 11:11 / OKUMA SURESİ: 3 dk

Mobbing nedir ? mobbing e uğramak nedemek? mobbing çeşitleri nelerdir? mobbing uğradığını nasıl kanıtlarsın? ve mobbing in cezası nedir? bütün bu soruların cevabı haberimizde;

mobbing nedir?

latince kökenli bir kelime olan mobbing baskı kurma, şiddet ,taciz ve psikolojik baskı kurma veya sıkıntı verme anlamlarına gelir.En iyi ifadeyle iş yerinde yıldırma politikası yapmaya çalışmak.

mobbing uğradığını nasıl kanıtlarsın?

Durdurmak ya da engellemekten önce sorunun varlığını anlamak gerekir. Konu, Türkiye’de ne yasal olarak tanımlanmış ne de bilinen bir olgu haline gelebilmiştir. Sınırlı sayıda insan kaynakları uzmanı ve sayılı psikologun dışında ne sendikalar ne de çalışma bakanlığı böyle bir sorunu gündemine almamıştır. Bu durumda sendikaya danışıldığında ya sorun anlaşılmayacak ya da işyerlerinin doğal bir süreci olarak görülecektir. Çünkü yaygın işsizlik ortamında başka birinin çalıştırılmak istenmesi mümkündür ve sırf bu nedenle bu tip davranışlar sergileniyor olabilir. Mobbing aslında sıkça karşılaşılan yıldırma kavramından çok uzak gibi görünmese de, yıldırma olgusu genel kabul görmüş ve engellenmesi için çalışılmayan bir konu olduğu için, hem olayın psikolojik boyutlarının hem de korunma ve önlemlerin öne çıkarılması açısında mobbing kullanılmaktadır.

Mobbing’e uğradığını düşünen çalışan kendisine uygulanan davranışlarla ilgili açık ve net deliller toplamaya başlamalıdır. Bu noktada şahitler, maaş kesme varsa bordrolar, kamera kayıtları, e- mailler, kullanılan ilaç faturaları, verilen işlerle ilgili belge ve örnekler alınarak delil olarak sunulabilir. Çünkü yargıya intikal eden davalarda delil etkin bir yargılama için önemlidir. Kamu ve özel sektör ayırt etmeksizin tüm çalışanlar şikayet ve bilgi almak için 7 gün 24 saat ALO 170 Hattına başvurabilirler. Şunu unutmamakta fayda var; İşverenler, nasılsa açığa çıkmaz düşüncesiyle mobbingi neredeyse kendilerine hak görmekte ve bu durum sık sık kullanılan bir yöntem olduğu için, çalışanların haklarını sonuna kadar savunması ve geri adım atmaması gerekir. Çünkü atılan her geri adım, mobbing uygulayanı daha da güçlendirecektir.

Mobbing nedir, mobbinge uğramak ne demek

Yargıtay’ın Mobbing Kriterleri

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/8155 sayılı kararında, mobbing suçlamasının kabul edilebilmesi için aranan unsurları şöyle sıraladı

 1. İşçinin özgüvenini ve özsaygısını kaybettirmeli,
 2. Sistematik olarak tekrarlanmalı,
 3. Uzun bir zamandan beri devam ediyor olmalı,
 4. İşçinin buna karşı silahı olmamalı, olsa bile kullanamamalıdır

Ters Mobbing (Reverse Mobbing) nedir?

bir astın veya grup olarak astların üstlerine, kendilerine yapılan mobbing sonucunda, kişisel anlaşmazlıklar sonucunda veya politik oyunlar sonucunda kasıtlı olarak psikolojik tacizde bulunarak, işten ayrılmadan ziyade üstün hiyerarşik pozisyonunu bozmayı hedeflediği bir yıldırma eylemidir. Ters mobbingin uygulanmasında en yaygın olara asttan üste; sabote etme, talimatlara uymama, kasti yanlış işlem yapma, asılsız söylentiler çıkarma ve bilgi saklama gibi eylemler gerçekleştirilmektedir.

Mobbing türleri nelerdir?

Tüm mobbing eylemlerinin, kötü niyetli niyet ve işyerinin düşmanlık ve taciz duygusu gibi, bu eylemlerin mağdur için yaptığı gibi, ortak noktaları vardır. Bazı mobbing örnekleri:

 1. Belirli bir çalışan hakkında bir söylenti yaymak
 2. İşçinin ofiste tecrit edilmesi
 3. Çalışanın görevlerini yerine getirmesini zorlaştırmak
 4. Çalışanın işten ayrılmasını sağlamaya çalışmak
 5. Konuşurken sözünün kesilmesi
 6. Küskünlükler
 7. Yok sayılma Lakap takma
 8. Görmezden gelinme
 9. Yapılan işin sabote edilmesi
 10. Sürekli suçlanma ve eleştirilme
 11. Uygunsuz şakalar yapılması
 12. Statünün süçümsenmesi
 13. Cinsel tacize maruz bırakılması
 14. Sözlü ya da yazılı tehdit
 15. Kaba ve kötü sözlerle rencide edilme
 16. Motivasyonun kırılmaya çalışılması
 17.  İş performansının dışında işler verilmesi
 18. Alışılmış iş düzenini bozularak farklı işlere yönlendirilmesi
Tüm Yorumlar (0)